CS Rental

Condensdroger

Wat is een condensdroger?

Een condensdroger is een machine die er voor zorgt dat vocht uit de lucht gehaald wordt. Een industriële condensdroger kan ingezet worden als tijdelijke of stationaire oplossing voor omgevingen waar vochtproblemen voorkomen. CSrental heeft verschillende uitvoeringen van de condensdroger die te huur zijn. Het assortiment bestaat uit verschillende varianten van de condensdroger. De condensdrogers hebben een capaciteit van 2.200 m³/u naar 5.000 m³/u. Een stalen frame maakt de condensatiedrogers geschikt voor verhuur.

Hoe werkt een condensdroger?

Bij condensdrogers wordt de aangezogen en vochtige lucht afgekoeld door middel van het verdampergedeelte van een gesloten koelsysteem. Door de afkoeling komt de relatieve luchtvochtigheid van de lucht boven de 100%. Met als gevolg dat de waterdamp condenseert. Het gecondenseerde water wordt afgevoerd naar een reservoir of een slang naar buiten.

Toont alle 2 resultaten

Waterkwaliteitseisen condensdroger

Voor het gebruik van de condensdroger zijn bepaalde eisen aan de waterkwaliteit van belang. Bij een condensdroger wordt namelijk de aangezogen en vochtige lucht gekoeld via het verdampergedeelte van een gesloten koelsysteem. De condensdroger bevat een geurloos, brandbaar koelmiddel dat bij onjuiste behandeling en geen rekening houden met de waterkwaliteitseisen kan leiden tot brand en explosies. Het koudemiddelcircuit staat onder druk. Gebruik daarom ook geen voorwerpen om het ontdooiproces te versnellen. Bewaar de condensdroger dan ook niet in ruimten met permanente ontstekingsbronnen, denk hierbij aan: open vuur, werkende gastoestellen of elektrische kachels.

De condensdroger mag niet worden gebruikt in:

 • Kamers met een potentieel explosieve atmosfeer;
 • Ruimten met een agressieve atmosfeer (bijv. veroorzaakt door chemicaliën);
 • Ruimten met water met een pH-waarde lager dan 7,0 of hoger dan 7,4;
 • Ruimten met zout of vloeistoffen met een zoutgehalte > 1%, bijv. zoutbaden;
 • Ruimten met met ozon behandelde lucht, hoge oplosmiddelconcentraties of hoge stofuitstoot.

 

Toepassing ontvochtiging condensdroger

De condensdorgers kunnen bij verschillende toepassingen van luchtontvochtiging worden ingezet. Het is van belang om een nauwkeurige berekening van de ontvochtigingscapaciteit wordt uitgevoerd, voornamelijk bij grotere ruimtes of gecompliceerde klimatologische milieuomstandigheden.

Inzetmogelijkheden voor de industriële condensdroger:

 • Preventie van condensvorming in laad-/losruimtes -denk hierbij aan koelhuizen waar temperaturen onder de -15°C voorkomen;
 • Productie- en opslagruimtes (ook installaties met specifieke vochtigheidseisen);
 • Voorkomen van corrosie in schakelcentrales, ketelinstallaties, tubines en pijpleidingen;
 • Industriële proces- en productdroging, ruimte ontvochtiging;
 • Bescherming van tanks en schepen tegen corrosie;
 • Ontvochtiging in watertechnische inrichtingen en het voorkomen van condensvorming.