CSrental

Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Berekening Verwarmingscapaciteit

Met onderstaande tabel kunt u op een eenvoudige wijze een calculatie maken voor het verwarmen van een standaard bedrijfshal.


Uitgangs-en aandachtspunten:
  • Daglicht in wand en/of dak ca. 15%. Vloeropbouw beton op zand.
  • Let op afzuiginstallaties, stellingen en kraanbanen.
  • Let op het aantal en de positie van bedrijfsdeuren.
  • Let op eventuele warmtewinst van machines en verlichting.
  • Alle vermogens (in kW) gelden bij een binnentemperatuur van 15°C en een buitentemperatuur van -10°C;
  • Voor elke graad Celcius meer of minder, moet het vermogen met 4,0% worden bijgesteld.

Richtlijnen Opstookprotocol

Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur meemaals worden uitgevoerd voordat een vloerbedekking of -afwerking (kunststofvloer, tegels, plavuizen, parket, laminaat marmoleum enz.) wordt aangebracht.
Onder vloerverwarming wordt in dit opstook- en afkoelprotocol een warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer moet boven de waterleiding tenminste 25 mm dik zijn.  

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Omdat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren. Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte.

MOLLIER DIAGRAM CALCULATOR

Het Mollier Diagram (ook wel het enthalpie-entropiediagram, het h-s diagram of het psychrometrisch diagram genoemd) is een in 1904 door Richard Mollier bedacht diagram dat de enthalpie uitzet tegen de entropie. Dergelijke diagrammen vinden toepassing bij ontwerp van onder meer stoomturbines, koeltechniek, weersvoorspelling en luchtdrogingsinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie, koelcel en vriescel berekeningen.

Uni-omzetter