CSrental

TOOLS

MOLLIER DIAGRAM CALCULATOR

Het Mollier Diagram (ook wel het enthalpie-entropiediagram, het h-s diagram of het psychrometrisch diagram genoemd) is een in 1904 door Richard Mollier bedacht diagram dat de enthalpie uitzet tegen de entropie. Dergelijke diagrammen vinden toepassing bij ontwerp van onder meer stoomturbines, koeltechniek, weersvoorspelling en luchtdrogingsinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie, koelcel en vriescel berekeningen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit diagram dan staan wij u graag te woord:contact met CS Rental


Aan de berekening en/of de verkregen resultaten kunnen geen rechten worden ontleend

MOLLIER DIAGRAM CALCULATOR
 • Barometerstandaard (mbar):
 • Droge-Bol Temperatuur: (°C)
 • Kies bekende grootheid:
 • Relatieve Vochtigheid: (%RV)
 • Droge Bol Temperatuur
 • (°C)
 • Relatieve Vochtigheid
 • (%RV)
 • Absoluut Vochtgehalte
 • (g/kg)
 • Dauwpuntstemperatuur
 • (°C)
 • Natte Bol Temperatuur
 • (°C)
 • Dampspanning
 • (mbar)
 • Enthalpie
 • (kJ/kg)
 • Soortelijke Massa
 • (kg/m³)
 • Soortelijke Warmte
 • (J/kg°K)
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt
 • (10-3W/m°K)