CSrental

Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

Meetapparatuur

Thermografiecamera's
Thermografie is een speciale meetmethode waarbij temperatuur in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt met een thermografiecamera, ook wel een infrarood- of warmtebeeldcamera genoemd. Een warmtebeeldcamera zorgt ervoor dat we deze straling kunnen waarnemen door dit om in beeld te zetten, een gevormd thermogram. Een thermogram lijkt op een gewone foto en geeft ons de temperatuurinformatie.

Warmtebeeldcamera's worden toegepast in de industrie, elektrotechniek en in de bouw, maar zijn ook heel functioneel voor wetenschappelijke doeleinden. De toepassingen zijn oneindig. Alle situaties waarin temperatuurverschillen optreden kunnen interessant zijn om in beeld te brengen.

Het monitoren van processen met loggers

CSrental verhuurt klimaatapparatuur die gebruikt wordt om luchtcondities tijdens industriële processen op pijl te houden. Deze processen worden gemonitord door procesoperators en door bepaalde techniek die wordt bepaald.
 
Bij tijdelijke klimaatoplossingen is deze techniek niet bekend en kan de procesoperator niet goed beoordelen of alles naar wens verloopt. Daarom heeft CSrental een huuroplossing in de vorm van dataloggers die geschikt zijn voor vele toepassingen. Deze dataloggers voeren volledig automatische metingen uit over een door u gestarte periode. Deze metingen kunt u eenvoudig op uw pc bekijken en de vergelijkingen van deze metingen kunt u gebruiken voor rapporten en/of rapportages.
 
De meest gangbare datalogger registreert de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, daarnaast is ook het meten van CO2 mogelijk.